Kamwest Oy – Lösningar för kraftverk och processindustri


Kraftverksutrustning - Turbiner, fläktar, kompressorer

SHW SHW Storage & Handling Solutions GmbH – Lösningar för hantering och lagring av bränslen och andra bulkvaror >>>
Maxxtec GmbH – Värmeåtervinning och el-produktion från biomassa och avfall >>>
AWS separation LAMBION Energy Solutions GmbH – Utvinning av energi från biomassa >>>


Välkommen till SHW Storage & Handling Solutions GmbH

SHW är specialisten med know-how! >>>

Med nästan 4 000 installationer över hela världen är SHW en av världsledarna inom hantering och lagring av bulkvaror.

Vi utvecklar ständigt våra produkter för att möta kundernas krav. Vår mångåriga erfarenhet innebär att vi kan erbjuda såväl tekniskt som kostnadsmässigt effektiva lösningar.
Maxxtec GmbH:
Värmeåtervinning och energiutvinning från biomassa och avfall

maxxtec heat recovery and power generation

Klicka på bilderna för mera information
(Image Copyright: Maxxtec)


Maxxtec GmbH är en ledande leverantör av anläggningar som utvinner energi ur biomassa och tar till vara spillvärme från industrin.

Maxxtec:s produkter används för att utvinna el och värme ur fast biomassa och tar till vara spillvärme från industrin. Företaget erbjuder allt från basteknologi till uppstart av anläggningar och löpande service.


kamwest heat recovery

Produkter för värmeåtervinning

Effektiv överföring och generering av processvärme.

Våra produkter används där industrin behöver hög prestanda, extremt tryck eller exakta temperaturer för sina processer.

 • Termisk oljevärmare
 • Ångpanna
 • Elektriska värmare
 • Sekundära kontrollsystem
 • Pumpövervakning
 • Värmeväxlare

kamwest power generation

Produkter för kraftproduktion

Använder befintlig eller ny utrustning för att utvinna el och värme ur fast biomassa och avfall eller solenergi.

 • Värmeåtervinningssystem
 • Tvåstegsvärmeväxlare
 • Steammaxx
 • ORC Module
 • Airmaxx4


LAMBION Energy Solutions GmbH: Energi från biomassa

lambion energy plant
Klicka på bilderna för mera information (Image Copyright: Lambion)

Väl utformade bioenergikoncept ger positiva resultat.

LAMBION utvecklar och levererar nyckelfärdiga kraftverk och värmecentraler som använder fasta biobränslen. De kundanpassade energikoncepten tar alla kritiska faktorer i beaktande. Kapaciteten är allt från 1 - 30 MWh för alla typer av applikationer och fast biobränsle.

kamwest energy biomass

Energi från biologiska restprodukter och avfall

I mer än 90 år har Lambion planerat och byggt anläggningar för energiutvinning ur fasta biomassor. Den matningsenhet som utgör hjärtat i varje förbränningsanläggning för biomassor är ursprungligen en uppfinning från Lambion, som också ligger bakom många andra senare innovationer.