Kamwest Oy – Lösningar för kraftverk och processindustri

Metallurgisk utrustning och lösningar

Testori, filtration Metallurgisk utrustning och eldfasta produkter >>> Kopparkomponenter för metallurgiska processer >>>
Galvanisering och aluminisering >>> Värmeanalys av ugnar >>>
AWS separation Eldfasta produkter >>>    
Tappnings- och mätningsutrustning från Dango & Dienethal och TMT


Metallurgisk utrustning och eldfasta produkter


Processutrustning

Dango & Dienenthal GmbH (DDS) är en internationell partner för metallproduktion.

År 2002 grundade Dango & Dienenthal och Paul Wurth Tapping Measuring Technology GmbH (TMT), en gemensam marknadsförings- och försäljningsorganisation för deras tappnings- och mätningsutrustning. Båda bolagens tappningsutrustning tillverkas idag av DDS’ fabriker.

Dango & Dienenthal och TMT erbjuder följande produkter och tjänster för metalltillverkning:
 • Tappningsteknologi (TMT)
 • Mätteknologi (TMT)
 • Smideshantering
 • Teknologi för reduktionsugnar
 • Maskiner för skänkrakning
 • Filter


DUMA-BANDZINK Produktionslinjer för galvanisering och aluminisering


DUMA-BANDZINK galvanisering och aluminisering


DUMA-BANDZINK produktionslinjer för galvanisering och aluminisering är kända för att åstadkomma högkvalitativa beläggningar med ett ytterst jämnt och homogent metallskikt. Produktionsutrustningen är synnerligen lätt att hantera och underhålla.

DUMA-BANDZINK GmbH hör till SMS-koncernen, men arbetar som ett självständigt företag på marknaden.Eldfasta produkter från LUNGMUSS FEUERFEST


Eldfasta produkter från LUNGMUSS FEUERFEST

lungmuss feuerfest refractories
Lungmuss Feuerfest har ett brett sortiment av eldfasta produkter för:
 • Stålverk
 • Masugnsanläggningar
 • Ugnar
 • Gjuterier
 • Aluminium- och koppartillverkning
 • Cement
 • Avfallsförbränningsanläggningar
Produktsortiment:
 • Gjutmassor med medium, låg och ultralåg cementhalt
 • Flytande gjutmassor
 • Isolerande blandningar
 • Konventionella sprutblandningar
 • Sprutblandningar med låg porositet
 • Brukblandningar med kol och fosfater
 • Tapphålsleror
 • Reparationsmassa för tapphål
 • Torrbruk
 • Spackel- och brukblandningar
 • Halvfabrikat

Med många års erfarenhet inom branschen kan Lungmuss Feuerfest erbjuda sina kunder skräddarsydda produkter. Utgångspunkten är standardprodukter, som sedan anpassas till produktionsanläggningarnas individuella behov.

Lungmuss Feuerfest - Ett starkt företag

Lungmuss Feuerfest grundades den 1 februari 1958 av Hans Lungmuss. Sedan 1996 har företaget varit registrerat som GmbH & CO. KG. Lungmuss Feuerfest är ett familjeföretag som drivs av den tredje generationen. Eftersom familjen är mycket engagerad i den operativa verksamheten är beslutsfattandet snabbt och flexibelt.


refractory, lungmuss


Kopparkomponenter för metallurgiska processer - Esart Fonderie srl


Esart Fonderie srl:
Kopparkomponenter för metallurgiska processer

esart copper metallurgical

Klicka på bilderna för mera information på engelska.
(Image Copyright: Esart srl)


Sedan 1982 har gjuteriet Esart specialiserat sig på att gjuta kopparkomponenter med en massa som är högst 5 ton. Komponenterna används där det behövs hög elektrisk och termisk ledningsförmåga.

Alla komponenter är maskinbearbetade. Företaget levererar gjuten av kopparbaserade legeringar, smidda kopparprodukter och svetsade komponenter.

 

Produkter för stålindustrin: Produkter för ferrolegeringar:
esart equipment for ferrous industries
 • Sandgjutning
 • Smide
 • Maskinbearbetade
 • Sammansatta med svetsning

Material G-Cu L50 - G-Cu L45 and Cu DLP / SE-Cu / Cu DHP

 • Sandgjutning
 • Smide
 • Maskinbearbetade
 • Sammansatta med svetsning

Material G-Cu L50 - G-Cu L45 and Cu DLP / SE-Cu / Cu DHP

Produkter för icke-järnmetallurgi:

Övriga användningsområden:

esart non-ferrous
 • Sandgjutning
 • Maskinbearbetade
 • Påsvetsade

Material G-Cu L50 - G-Cu L45

esart products
 • Sandgjutning
 • Smide
 • Maskinbearbetade
 • Sammansatta med svetsning

 


Värmeanalyser av ugnar


Värmeanalys av ugnar

Kamwest gör värmeanalyser av ugnar.


Exempel på analys:

I analysen på bilden ovan undersöktes vattenkylningen och dess effektbehov i värmeflödena vid tapphålet på en ferrolegeringsugn. Belastningspunkten var tappningen av ferrolegering och slagg ur ugnen, varvid smältan upphettar ugnen inifrån och i tapphålet.

I analysen tillämpades Fourieranalyser. Som resultat erhölls den stationära temperaturfördelningen och värmeflödet samt den behövliga kyleffekten både i normalfall och efter slitage i tapphålet.

Mera information om analyserna ger Kurt Westerlund: +358 10 6666 2050.