Kamwest Oy – Lösningar för kraftverk och processindustri

 

Kamwest Hammer - Rengöring av ångpannor

En investering som ger flera ton och ökar lönsamheten!

Kamwests penumatiska fjäderhammare är en unik produkt för rengöring av värmeöverföringsytor i olika slags pannor:

Det goda rengöringsresultatet grundar sig på optimering av slagstyrka och kontakttid i förhållande till kontaktytan. Slagstyrkan kan anpassas till rengöringsbehovet. Rätt kontakttid och rätt energianvändning innebär bättre rengöring och större värmeåtervinningskapacitet.

Kamwest Hammer är mycket pålitlig med långa serviceintervall. I kombination med den goda rengöringseffektiviteten innebär detta flera producerade ton och lönsammare produktion.

Kamwests pneumatiska fjäderhammare är ett utmärkt alternativ för kraftigt nedsmutsade pannor, på grund av sin goda rengöringsförmåga och energieffektivitet.

Pneumatic Spring Hammer Kamwest Boiler Hammer

Kamwest Hammar används för att

Användningsområden:Följande företag använder Kamwest Hammer

Kamwest hammer users

Bilder från en av våra anläggningar