Kamwest Oy – Lösningar för kraftverk och processindustri

Kamwest Oy levererar skräddarsydda industriella lösningar som förbättrar våra kunders lönsamhet.

Vårt produktsortiment omfattar också komponenter, maskiner och utrustning för industriella processer. Vi fungerar som våra huvudmäns förlängda arm i Finland, med ett vidsträckt kontaktnät i de övriga nordiska länderna och Baltikum.

Kamwest bedriver också egen produktutveckling. Den har bl.a. resulterat i Kamwest Hammer, som används för rengöring och sotning av ångpannor och el-filter.

Klicka på det kundsegment du är intresserad av:


Avfallsförbränningsanlägningar

Avfall är energi! Säkra och effektiva lösningar från Hitachi Zosen Inova.

Gas- och vätskehantering

Filter för filtrering av gas och vätskor. Fyllkroppar till absorptionstorn. Material för katalysatorbäddar. Aktivt kol och andra sorbenter.

Kraftverk

Turbiner, fläktar och kompressorer.

Lösningar för hantering och lagring av bulkmaterial såsom bränsle, sand och aska. Värmeåtervinning och energiproduktion från biomassa och avfall.

Kamwest Hammer, rengöring av ångpannor

Kamwests pneumatiska fjäderhammare är en specialprodukt för rengöring av värmeöverföringsytor i pannor.

Mineral- och cementproduktion

Tekniska lösningar och materialhantering inom cement-, gruv- och mineralindustrin.

Gruvdrift och malmförädling

Krossnings-, malnings- och siktutrustning för malmgruvor och industrimineraler.

Förpackning

Lösningar för förpackning, säckning och siktning.

Metallurgi

Utrustning för metallindustrin. Eldfasta produkter, produkter för galvanisering och aluminisering samt kopparkomponenter.

Verkstadsprodukter

Gjutgods och verkstadsprodukter för metallurgi.

   

Kamwest Hammer - en investering som ger flera ton och ökar lönsamhet

Kamwests pneumatiska fjäderhammare är en unik produkt för rengöring av värmeöverföringsytor i olika slags pannor:

  • Non-ferrous metallurgiska spillvärmepannor
  • Sodapannor för förbränning av svartlut
  • Pannor för fast bränsle
  • Elektrofilter (ESP)
  • Gasledningar
För mera information om Kamwest Hammer: Klicka på bilden eller klicka här.