Kamwest Oy – Lösningar för kraftverk och processindustri

Gas och Vätskehantering

Testori, filtration TESTORI, textiler för gas- och vätskefilter >>> Aktivt kol >>>
Gashanteringsutrustning (VFF) >>> Aktivt kol, specialprodukter >>>
AWS separation AWS - Dropp, aerosol och dimavskiljare >>>    
TESTORI - Textilprodukter för filtrering av gaser och vätskor


TESTORI - 100 års erfarenhet av filter för industri och miljö

Testori Group har tillverkat tekniska textiler i över 100 år, med särskild tyngdpunkt på filter för produktionsprocesser och miljöapplikationer.

TESTORIs kärnverksamhet är inriktad på utveckling, produktion och marknadsföring av textiler (tyger, dukar, filtar, påsar) för filtrering av gas och vätskor.

Klicka på bilderna för mera information om produkter och användningsområden (på engelska).

Vätskefilter


testori

Gasfilter


Testori Gas Filtration

Övrig utrustning, fluidiseringsbotten

Testori technical fabricsVereinigte Füllkörper-Fabriken GmBH & Co. KG (VFF) - fyllkroppar och katalysatorbäddar


Gashanteringsutrustning VFF

Kamwest Oy säljer gashanteringsutrustning som tillverkas av Vereinigte Füllkörper-Fabriken GmBH & Co. KG (VFF). VFF är Europas största tillverkare av fyllkroppar för absorptionstorn och katalysatorbäddar. Produkterna tillverkas till 100 % i Tyskland.

VFF:s produktsortiment:


VFF's produktsortiment omfattar ett stort urval av fyllkroppar i olika storlekar och material. VVF är Europas största tillverkare av fyllkroppar och kan därför snabbt och flexibelt ta hand om också brådskande beställningar. Företaget erbjuder också moderna lösningar, som t.ex. den nya VFF Twin-Pak®.


AWS Air Water Soil Corporation


Dropp-, aerosol- och dimavskiljare från AWS Air Water Soil Corporation

AWS Corporation levererar tekniska lösningar för industri och miljö.

Verksamhetsområden:

Produkterna används inom:

Produkter:

Click the image to get more information about the products
Våtelektrostatiska filter (WESP) FIBERWIND
Dimavskiljare
TIDEVANE
Droppavskiljare
Lube Oil Vents Aerosolavskiljare Katalytisk DeNOx


Definitioner: Dimma och spray

Dimma och spray ingår i den stora familjen aerosoler. De är fasta eller flytande partiklar som är suspenderade i gas och påverkas inte nämnvärt av tyngdkraften. Partikelstorleken varierar mellan 10 och 20 µm.

Dimma är små spridda vätskedroppar som oftast uppstår på grund av kondens. Deras storlek är cirka 0,1 µm.

Spray består av mera sammanhängande droppar som sprutas ut i finfördelad form (t.ex. i absorptionstorn). Storleken varierar från de minsta dropparna på 10 µm upp till partiklar som blir svävande i gasform.Våta elektrostatiska filter (WESP)


AWS WESP

Våta elektrofilter (WESP) är ett effektivt sätt att avskilja submikrona partiklar, tungmetaller, syradimma och oljedimma.

WESP rekommenderas på grund beprövad prestanda, kompakt och robust konstruktion, automatisk drift och låga driftskostnader.

Användningsområden:

Avlägsnar följande föroreningar:

Processbeskrivning:

Het förorenad gas från produktionslinjerna kyls ner och renas i en särskild förskrubber från alla partiklar som är större än 2 mikroner. I skrubbern uppstår ett tunt skikt av fin dimma som gör det möjligt att förflytta stora mängder giftig gas och fånga stora partiklar i dimbubblorna. Den turbulenta bädden säkerställer ett gott stoftutbyte och erbjuder effektiv kylning under kondensationstemperaturen med absorption av lösliga föreningar.FIBERWIND Filter - Dimavskiljare


AWS

FIBERWIND™ dimavskiljare från AWS avlägsnar huvudsakligen submikrona vätskor eller fasta partiklar ur en luft- eller gasström. Den påminner om en stålullsavskiljare, men fibrerna är extremt tunna och sitter mycket tätt.

FIBERWIND™ dimavskiljare från AWS är runda till formen (candle filters) och består av specialfibrer av varierande material som antingen är tätt packade eller spunna runt filtret.

FIBERWIND™ installeras vertikalt på en platta, antingen hängande eller stående. Eftersom avskiljaren installeras vertikalt, förflyttas vätskan horisontalt genom fiberbädden med gaserna och torkar. Den återstående vätskan samlas in och återanvänds i processen eller avlägsnas och neutraliseras.

AWS har stor erfarenhet av industriella gasflöden, utveckling av fiberbäddar, konstruktionsmaterial och korrosionsfrågor, och kan därför optimera avskiljarens effektivitet, lägsta tryckfall och längsta livstid med beaktande av kostnader i förhållande till ekonomisk nytta. AWS har ett nära samarbete med sina kunder för att uppfylla just deras behov.

FIBERWIND™ type BM ( Partiklarna oscillerar - Brownian Movement )
AWS Fiberwind Den här typen av dimavskiljare arbetar med fiberbäddshastigheter på cirka 0,10-0,15 m/sec , beroende på processen. Separationseffektiviteten är i allmänhet 100 % för alla partiklar som är 3 mikroner eller större och 99,5 % för alla partiklar som är mindre än 3 mikroner. FIBERWIND type BM är inte känslig för flödeshastigheten: ju lägre flödeshastighet, desto bättre separationseffektivitet, i synnerhet när det gäller submikrona partiklar.

FIBERWIND™ type IM ( Kollision )
Den här typen av droppavskiljare fungerar med fiberbäddshastigheter på cirka 1,0–1,5 m/sek beroende på processen. Separationseffektiviteten är i allmänhet 100 % för partiklar som är 3 mikroner eller större och 90-97% för alla partiklar som är 1 mikron eller större.

Filtrens konstruktionsmaterial:


TIDEVANE Lamelldroppavskiljare


AWS

Tillämpningsområden:

TIDEVANE™ droppavskiljare används allmänt inom industrin för att separera vätskedroppar från gasflöden. Då vätska kommer i kontakt med strömmande gas följer alltid små droppar med gasen.

TIDEVANE™ droppavskiljare från AWS är speciellt framtagna för att avlägsna vätskedroppar och fasta partiklar ur luft- eller gasflöden. TIDEVANE ™ separerar alla små droppar ur gasströmmen och vätskan som uppstår rinner bort.

AES Tidevane

TIDEVANE™ droppavskiljare från AWS är gjord av sicksack-lameller som får gasen att snabbt ändra riktning. Vätskedropparna törnar mot lamellen och separeras från gasflödet.

TIDEVANE™ droppavskiljare separerar i allmän 100 % av alla partiklar som är större än 8–40 mikrometer i diameter, beroende på konstruktion och driftsförhållanden.Lube Oil Smörjoljedimavskiljare


AWS

4-taktsmotorers (kolvmotorers) förbränningsgaser bildar dimma i oljetråget. Gasen och dimman strömmar ut ur motorn och oljedimavskiljaren samlar upp oljan. 

Klicka på bilden för mera information på engelska.

 


Katalytiska DeNOx system


AWS

AWS DeNOx system med selektiv katalysreduktion av NOx i rökgaser består av en katalytisk bädd som använder urea som reagent.

Klicka på bilden för mera information på engelska.

 

 
Aktivt kol från Adsorbent Carbons Ltd

Aktivt kol från Adsorbent Carbons Ltd


Kamwest Oy säljer och distribuerar aktivt kol från Adsorbent Carbons Pvt Ltd. Kolprodukterna tillverkas med ångaktivering av kokosskal och träkol.


EnviroCarb

Luktbekämpning
Industriella luftfilter
Adsorption av avgaser
Offentliga toaletter
Rökrum
Impregnerade kolfilter för industriella och kemiska processer (vid tillverkning av många jordbrukskemikalier, läkemedel och industriprodukter)

DColorCarb

Avfärgning
Luktbekämpning
Avlägsnande av föroreningar
Återanvändning av lösningsmedel och ånga Läkemedel

GreenCarb

Rening av industrivatten
Rening av avloppsvatten

Blockfilter

Skräddarsydda format
Många olika diameter och längder
Skräddarsydda lock med packningar, O-ring och gängtätningar
Absorberar specialtillsatsämnen, bly och mikrober
Många alternativ för höljen, nät, färg på locket, förpackning

AquaCarb

Avlägsnar klor
Avlägsnar ozon
Avlägsnar smak och lukt
Avlägsnar bekämpningsmedel och andra förorenande ämnen
Skyddar osmosfilter och hartser
Silverimpregnerade bakteriostatiska vattenfilter för hemmabruk, patroner, dricksvatten och buteljerat vatten

GoldCarb

Vid utvinning av guld ur guldmalm eller malmresterAktivt specialkol från Active Carbon Ltd

Aktivt specialkol från Active Carbon Ltd


Specialized Avtivated Carbons


Specialprodukter för behandling av gaser och vätskor med aktivt kol

Kamwest Oy specialprodukter med aktivt kol som tillverkas av Active Carbon Ltd - en ledande tillverkare och global leverantör av specialprodukter för behandling med aktivt kol.

Vätskeapplikationer

Gasapplikationer

Vad är aktivt kol?

Aktivt kol är ett tomrum som omges av kolatomer. Med ett enda gram aktivt kol kan man skapa en yta på mer än 1200m2 för absorbering eller kemiska reaktioner. Aktivt kol har en enorm absorberingskapacitet i gaser och vätskor. Det har stor betydelse för rening av industriella utsläpp samt i miljöapplikationer för vatten- och luftrening.